Työ- ja harjoittelupaikat

HARJOITTELUPAIKAT

Otamme keväisin farmasian oppilaan suorittamaan 1. tai 2. opetusapteekkiharjoittelujaksoa. Seuraava vapaa ajankohta opetusapteekkiharjoittelujaksolle on keväällä 2024 ja hakuaika jaksolle päättyy 31.05.2023. Kaikille hakijoille ja valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse kesäkuun 2023 aikana.

Vuosittain toistuvan kevätjakson lisäksi voimme tarjota tilanteen mukaan opetusapteekkiharjoittelupaikan myös muuna ajankohtana. Oppilas muulle ajankohdalle valitaan hakemusten perusteella tapauskohtaisesti, joten tarkkoja haku- ja valinta-aikoja ei muille jaksoille ole määritelty.

Hakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi:
- mille ajankohdalle haet opetusapteekkiharjoittelupaikkaa, myös viestin otsikossa
- onko kyseessä ensimmäinen vai toinen opetusapteekkiharjoittelujakso
- aikaisempi apteekkikokemus ja käyttämäsi reseptintoimitusohjelma.

Tuo hakemuksessa esiin myös harjoittelullesi asettamat tavoitteet sekä perustelut, miksi juuri sinut kannattaisi valita harjoittelijaksi Niiralan apteekkiin. Liitä hakemukseen ansioluettelosi sekä kopiot työ- ja muista todistuksista, jotka haluat huomioitavan harjoittelupaikkaa hakiessasi. Yhdistä erillinen hakemus ja mahdolliset liitteet yhdeksi pdf-tiedostoksi. Arvostamme reipasta asennetta sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Aikaisempi kokemus terveydenhuollon alalta, erityisesti apteekkityöstä pd3-ohjelmistolla, sekä asiakaspalvelukokemus luetaan eduksi.

Farmasian opintoihin kuuluvan opetusapteekkiharjoittelun lisäksi voit hakea myös muun apteekkialan koulutusohjelman harjoittelupaikkaa.

Hakemukset lähetetään harjoitteluvastuuhenkilölle (proviisori Leena Lindell-Osuagwu) sähköpostiosoitteeseen Etunimi.Sukunimi-Sukunimi(at)apteekit.net. Hakemuksia ei palauteta.


TYÖPAIKAT

Vapaa hakemus

Tuo hakemuksessasi esiin, miksi juuri sinut kannattaisi valita Niiralan apteekkiin. Liitä hakemukseen ansioluettelosi sekä kopiot työ- ja muista todistuksista, jotka haluat huomioitavan paikkaa hakiessasi.

Hakemukset lähetetään proviisori Leena Lindell-Osuagwulle sähköpostiosoitteeseen Leena.Lindell-Osuagwu(at)apteekit.net. Hakemuksia ei palauteta.

TUNTITYÖ FARMASEUTILLE

Haemme Kuopion Prismassa sijaitsevaan Niiralan apteekkiin farmaseuttia tuntitöihin. Työ soveltuu esimerkiksi farmaseutiksi valmistuneelle opiskelijalle opintojen oheen. Työaika sijoittuu klo 7:45–20:15 väliselle ajalle. Määräaikainen tuntityö jatkuu juhannukseen 2023 asti tai sopimuksen mukaan. Edellytämme aikaisempaa kokemusta apteekkityöstä pd3 -järjestelmällä sekä asiakaspalvelukokemusta. Arvostamme reipasta asennetta ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Tuo hakemuksessasi esiin, miksi juuri sinut kannattaisi valita Niiralan apteekkiin. Liitä hakemukseen ansioluettelosi sekä kopiot työ- ja muista todistuksista, jotka haluat huomioitavan paikkaa hakiessasi.

Hakemukset lähetetään proviisori Leena Lindell-Osuagwulle sähköpostiosoitteeseen Leena.Lindell-Osuagwu(at)apteekit.net. Hakemuksia ei palauteta.

Vähimmäiskoulutus: Farmaseutti
Työsuhde: Määräaikainen 9.3. - 23.6.2023 tai sopimuksen mukaan

Niiralan apteekin verkkosivu: http://www.niiralanapteekki.fi/Sivu on päivitetty viimeksi 12.1.2023