Palvelut

Lääkehoidon arviointi

Maksullinen palvelu, jossa asiakkaan kaikki resepti- ja itsehoitolääkkeet sekä luontaistuotteet kartoitetaan valtakunnallisia hoitosuosituksia silmällä pitäen. Terveysmittausarvot (esimerkiksi verenpaine, verensokeri ja PEF-arvot) tulkitaan ja tarpeen vaatiessa lääkehoitoon voidaan tehdä lääkärille toimitettavia muutosehdotuksia.

Palvelun hinta on 75 euroa.