Palvelut

Asiointi toisen puolesta

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana reseptin potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Kela-kortilla asioidessaan puolesta asioivan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot.

Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa vaaditaan joko täytetty ja allekirjoitettu Reseptin suostumuslomake tai sähköisesti laadittu apteekkiasiointivaltuutus Suomi.fi:n kautta. Kun puolestasi asioivalle on laadittu sähköinen apteekkiasiointivaltuutus, ei valtuutettu tarvitse apteekissa potilaan Kela-kortti tai potilasohjetta. Apteekki tarkastaa puolesta asioivan valtuutuksen virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokortin perusteella.

Jos huoltaja asioi alle 18-vuotiaan lapsen puolesta apteekissa ilman lapsen Kela-korttia tai potilasohjetta, apteekin tulee tarkistaa huoltajuussuhde Suomi.fi–valtuuspalvelusta. Huoltajan henkilöllisyys on tunnistettava ja huoltajan pitää kertoa lapsen henkilötunnus.

Lapsella on kuitenkin lääkärin suorittaman arvioinnin perusteella mahdollisuus kieltää tietojensa luovuttaminen.