Palvelut

Schengen-todistus

Schengen-sopimuksessa säädetään todistuksesta, jolla matkustajan tulee osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuus matkustaessaan Schengen-alueella. Huumaus- tai psykotrooppisiin aineisiin kuuluvat esimerkiksi useat uni- ja rauhoittavat lääkkeet, sekä opioidikipulääkkeet. Fimean laatimassa listassa Schengen-todistuksen vaativat lääkevalmisteet on lueteltu kappaleissa 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ja 2.5.

Schengen-maat

Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari, ja Viro.

Todistuksen hakeminen

Suomalainen apteekki voi antaa todistuksen Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle. Todistus voidaan antaa myös lapselle, joka on merkitty vanhempiensa passiin. Todistuksen voimassaoloaika ei ole riippuvainen todistuksen laatimishetkestä vaan se voidaan hankkia hyvissä ajoin ennen matkaa. Todistus voidaan laatia korkeintaan 30 vuorokauden lääkehoitoa varten, joten 30 vuorokautta ylittävälle matka-ajalle lääke tulee hankkia kohdemaasta. Suomessa asuva henkilö ei voi tuoda kohdemaasta hankkimaansa Schengen-todistuksen vaativaa lääkettä takaisin Suomeen.
 
Ota mukaan apteekkiin todistuksen laatimista varten:
  • lääkepakkaus
  • matkustusasiakirja (passi tai henkilökortti)
  • dokumentti, josta selviää kotiosoitteesi ja matkan kesto
Todistuksen toimitusaika apteekista on 1 vuorokausi.

Hinta

Schengen-todistuksen hinta on 10 euroa. Mikäli asiakkaalle laaditaan samalla asioinnilla useita Schengen-todistuksia, seuraavien todistusten hinta on 5 euroa kappaleelta, kuitenkin enintään 20 euroa (3 todistusta tai enemmän).