Palvelut

Reseptien uusiminen

Voimme välittää asiakkaan tai asiamiehen esittämän uusintapyynnön lääkkeen määrääjälle. Sähköisesti lähetettävien uusintapyyntöjen palvelumaksu on 2 euroa reseptiä kohden, kuitenkin korkeintaan 5 euroa (3 tai useampia reseptejä).

Puhelimitse välitettävästä uusintapyynnöstä perimme 5 euron palvelumaksun. Uusintapyyntö joudutaan välittämään puhelimitse, mikäli lääkkeen määrännyt taho ei ota vastaan sähköisiä uusintapyyntöjä. Useat yksityiset lääkäriasemat, esimerkiksi Terveystalo ja Mehiläinen eivät ota vastaan sähköisiä uusintapyyntöjä (tilanne lokakuussa 2019). Useilla yksityisillä lääkäriasemilla on kuitenkin sovellus tai selaimella toimiva palvelu, johon tunnistauduttuaan asiakas voi itse välittää uusintapyynnön lääkkeen määrääjälle.

Omakanta-palvelussa, osoitteessa www.kanta.fi/omakanta, asiakas voi pankkitunnuksia tai muuta luotettavaa tunnistautumista käyttäen lähettää uusintapyynnön reseptistä itse. Alle 18-vuotiaiden lasten huoltajat voivat katsoa huollettaviensa tietoja sekä asioida heidän puolestaan Omakannassa.